Yêu

Khi nghĩ về chuyện phải luôn nói những lời tử tế với nhau, thì mình thấy mình thật cô đơn!